Paketi usluga zaprašivanja Dronom .

Povrtarstvo

Osnovni

25

 • Za prskanje 1 Lanca zemlje (1 preletanje X 1 lanac)

 • Visina leta: do 1m

 • Optimalno za bašte i njive

 • Useve: razne salate i povrće

 • Preparati: pesticidi, herbicidi, prehranjivanje zemljišta

 • Preparati i voda nisu uračunati u cenu.

Preporučujemo

Standard

30

 • Za prskanje 1 Lanca zemlje (1 preletanje X 1 lanac)

 • Visina leta: od 1m naviše

 • Optimalno za bašte i njive

 • Useve (već razvijene, velike): razne salate i povrće

 • Preparati: pesticidi, herbicidi, prehranjivanje zemljišta

 • Preparati i voda nisu uračunati u cenu.

Ratarstvo

Osnovni

25

 • Za prskanje 1 Lanca zemlje (1 preletanje X 1 lanac)

 • Visina leta: do 1m

 • Optimalno za njive

 • Useve: žito, kukuruz, suncokret, soja, repica, krmno bilje i leguminoze

 • Preparati: pesticidi, herbicidi, prehranjivanje zemljišta

 • Preparati i voda nisu uračunati u cenu.

Preporučujemo

Standard

30

 • Za prskanje 1 Lanca zemlje (1 preletanje X 1 lanac)

 • Visina leta: od 1m naviše

 • Optimalno za njive

 • Useve (već razvijene, velike): žito, kukuruz, suncokret, repica, duvan, krmno bilje i leguminoze

 • Preparati: pesticidi, herbicidi, prehranjivanje zemljišta

 • Preparati i voda nisu uračunati u cenu.

Voćarstvo

STANDARD ZA RAVNE POVRŠINE

30

 • Za prskanje 1 Lanca zemlje (1 preletanje X 1 lanac)

 • Visina leta: do 2m

 • Optimalno za placeve

 • Voćnjaci: Višnje, Trešnje

 • Preparati: pesticidi, herbicidi, prehranjivanje

 • Preparati i voda nisu uračunati u cenu.

STANDARD ZA BRDOVITE POVRŠINE

40

 • Za prskanje 1 Lanca zemlje (1 preletanje X 1 lanac)

 • Visina leta: do 2m

 • Optimalno za placeve

 • Voćnjaci: Višnje, Trešnje

 • Preparati: pesticidi, herbicidi, prehranjivanje

 • Preparati i voda nisu uračunati u cenu.

Preporučujemo

OPTIMAL ZA RAVNE POVRŠINE

35

 • Za prskanje 1 Lanca zemlje (1 preletanje X 1 lanac)

 • Visina leta: od 2m naviše

 • Optimalno za voćnjake veće visine

 • Voćnjaci: Trešnje, jabuke, šljive, etc.

 • Preparati: pesticidi, herbicidi, prehranjivanje

 • Preparati i voda nisu uračunati u cenu.

Preporučujemo

OPTIMAL ZA BRDOVITE POVRŠINE

50

 • Za prskanje 1 Lanca zemlje (1 preletanje X 1 lanac)

 • Visina leta: od 2m naviše

 • Optimalno za voćnjake veće visine

 • Voćnjaci: Trešnje, jabuke, šljive, etc.

 • Preparati: pesticidi, herbicidi, prehranjivanje

 • Preparati i voda nisu uračunati u cenu.

Vinogradarstvo

Standard

25

 • Za prskanje 1 Lanca zemlje (1 preletanje X 1 lanac)

 • Brzina leta: do 6m/s

 • Optimalno za njive

 • Vinogradi

 • Preparati: pesticidi, herbicidi, prehranjivanje zemljišta

 • Preparati i voda nisu uračunati u cenu.

Standard za brdovite površine

35

 • Za prskanje 1 Lanca zemlje (1 preletanje X 1 lanac)

 • Brzina leta: do 4m/s

 • Optimalno za njive

 • Vinogradi

 • Preparati: pesticidi, herbicidi, prehranjivanje zemljišta

 • Preparati i voda nisu uračunati u cenu.

Preporučujemo

Optimal

30

 • Za prskanje 1 Lanca zemlje (1 preletanje X 1 lanac)

 • Brzina leta: do 3m/s

 • Optimalno za voćnjake

 • Vinogradi

 • Preparati: pesticidi, herbicidi, prehranjivanje zemljišta

 • Preparati i voda nisu uračunati u cenu.

Preporučujemo

Optimal za brdovite površine

45

 • Za prskanje 1 Lanca zemlje (1 preletanje X 1 lanac)

 • Brzina leta: do 1m/s

 • Optimalno za voćnjake

 • Vinogradi

 • Preparati: pesticidi, herbicidi, prehranjivanje zemljišta

 • Preparati i voda nisu uračunati u cenu.

Staklenici i Plastenici

Tečno senčenje staklenika

30

 • Za prskanje 10 litara rastvora

 • Optimalno za staklenike

 • Preparati: razni tečni produkti za senčenje staklenika

 • Preparati i voda nisu uračunati u cenu.

Tečno senčenje plastenika

30

 • Za prskanje 10 litara rastvora

 • Optimalno za plastenike

 • Preparati: razni tečni produkti za senčenje plastenika

 • Preparati i voda nisu uračunati u cenu.

Ciklonizacija

Ciklonizacija

60

 • Za prskanje 1 lanca zemlje, ili 30 minuta leta

 • Brzina od 1-4m/s, Visina do 30m

 • Optimalno za komarce

 • Lokacije: jezera, reka, privatne površine i polja

 • Preparati: insekticidi

 • Preparati i voda nisu uračunati u cenu.

Specijal - Ciklonizacija

30

 • Za prskanje 10 litara rastvora

 • Brzina od 1-4m/s, Visina do 30m

 • Optimalno za komarce

 • Lokacije: jezera, reka, privatne površine i polja

 • Preparati: insekticidi

 • Preparati i voda nisu uračunati u cenu.

Ribnjaci

Prskanje trske

70

 • Za prskanje 10 litara rastvora (~1 hektar površine)

 • Optimalno za prskanje pored obala ribnjaka

 • Preparati: razni tečni produkti za suzbijanje trske i trave

 • Preparati i voda nisu uračunati u cenu.

Prskanje ili prihranjivanje ribnjaka

90

 • Za prskanje 10 litara rastvora (~1 hektar površine)

 • Optimalno za prskanje celokupne površine ribnjaka

 • Preparati: razni tečni produkti za prskanje vodenih trava ili prehranjivanje riba

 • Preparati i voda nisu uračunati u cenu.

Napomene .

Preparati i voda
U cenu nisu uračunati preparati, kao ni potrebna voda. Preparate nabavi Klijent, kao i željena mešavina njih i vode. Mi ne odgovaramo za njihovo dejstvo, kao ni potrebnu količinu preparata- mi samo vršimo prskanje na željenu površinu zemljišta Klijenta.
U slučaju da mi pravimo mešavinu po želji klijenta na licu mesta, naplaćujemo dodatno 25 € mešanje preparata s vodom.
Daljina
Za daljinu (put) računa se dodatno 1,40 € po svakom Kilometru (0,70 € u jednom pravcu) od Agro-Dron adrese (Danila ilića 11), iz grada Vršca, do željene destinacije.
Cenovnik
Cene su osnovane tako, da mogu varirati, u zavisnosti od situacije.
1 Prezentacija
Jedna prezentacija je moguća za nove Klijente. Prezentacija traje između 15 i 30 minuta, i naravno sa prskanjem čistom vodom. Dodatno važe uslovi za DALJINU.

Važne mere za površine

1 lanac zemlje = 7’192 m2 = 0,7192 hektara (ha) = 71,92 ara = 1,25 katastarskih jutara = 10 motika
1 hektar (ha) = 10’000 m2 = 1,39 lanaca = 100 ara (a) = 2,47105 acre = 2’780 četvornih hvati = 1,7377 rali
1 ar (a) = 100 m2 = kvadrat sa stranicama duge 10 m
1 acre = 0,404686 hektara (ha) = 4’046,86 m2 = 0,5627 lanaca
1 kvadratni hvat (hv) = 3,59665 = 3,6 m2
1 katastarsko jutro (kj) ral = 5’754,64 m2 (ili često se zaokružuje i na = 1’600 kvadratnih hvati = 8 motika
1 dulum (dunum) = 1’000 m2
1 dan oranja = 4’000 m2
1 motika zemlje = 800 m2
1 ralo = 1’600 m2

Ovo su i starije mere, koje se retko kad koriste, ali, moguće ih je naći u narodnom svakodnevnom rečniku:


jutro (ralo) – obuhvata oko ¾ ha ili tačnije 0,72 ha
dulum (tur.) – obuhvata 10 ari ili 1’000 m2
jutro – katastarska jedinica koja iznosi – 5,75 m2
fedan (egip.) – obuhvata 4’200 m ili 0,42 ha
motika – odgovara parceli koju kopač može da okopa za jedan dan (oko 8 ari)
ralo – odgovara porvšini koja se može preorati za jedan dan (oko 4’000 m2)
hvat – iznosi 3,60 m2

dekar – obuhvata 10 ari
desjatina (rus.) – iznosi oko 1 ha