Naš je Tim u razvijanju

Počevši od 01.06.2019. godine, svakog dana razvijamo svoje znanje, svoje sposobnosti, kako na terenu, tako i interno u planiranju, dizajnu web stranice i razvijanju na sve moguće strane, kako bi naš Tim bio što više orijentiran ka svojim novim Klijentima, kojima je potrebna naša usluga rasprašivanja Dron-om.