Pravni podaci .

Naziv:

Agencija GETRON

Adresa:

Danila ilića 11, 26300 Vršac, RS

Oblik:

Agencija za izradu baze podataka i pružanje poslovnih usluga

Registracioni broj: 122399/2008

Šifra delatnosti: 72400

Matični broj: 62014881

PIB: 105724437

Tekući račun: 340-11402513-23

koju zastupa:

Getejanc George – PR Vršac, Danila Ilića 11 (JMBG: 0308977862544)

Naziv:

“GETRON" Getejanc

Adresa:

Dübendorferstrasse 190, 8051 Zürich, CH

Oblik:

Individualna Kompanija (Einzelunternehmen)

Handelsregistereintrag:

Eingetragener Firmenname: “GETRON" Getejanc

Nummer: CH-020.2.004.950-9

Handelsregisteramt: Zürich

koju zastupa:

Getejanc George – PR Zürich, (ID: 0308977862544)