Pšenice u Banatu i regionu

Ove godine, 2023, poljoprivrednici u Banatu se suoče sa složenim nizom izazova koji ometaju njihovu sposobnost da proizvode uspešne useve pšenice. Region je bio pogođen širenjem bolesti među usevima pšenice, što je pogoršano dodatno velikim padavinama kiše i vode.

Ovaj problem je intenziviran smanjenjem globalnog izvoza pšenice koje su obezbedile Rusija i Ukrajina, obe značajne doprinose širom sveta. Kao rezultat ovih faktora, cena hektara pšenice je pokazala značajne varijacije širom regiona, što je navelo mnoge poljoprivrednike da pređu na sadnju kukuruza i soje.

Poljoprivredna zajednica i Vlada Srbije su odgovorili tako što su preduzeli napore da promovišu prednosti organske poljoprivrede, nudeći je kao ekonomski konkurentnu alternativu. Situacija otkriva poteškoće sa kojima se susreću poljoprivrednici u Srbiji i potrebu da se prilagode promenljivim okolnostima kako bi postigli uspeh.

Situacija naglašava potrebu da se poljoprivrednici prilagode promenama i pronađu alternativna rešenja za uspeh u poljoprivrednoj industriji Srbije.

Poljoprivredna tehnologija, kao što su precizni dronovi i usluge za prskanje u poljoprivredi, poput onih usluga koje nudi Agro-Dron, predstavljaju inovativno rešenje za optimizaciju prinosa uz minimiziranje rizika povezanih sa tradicionalnim metodama kontrole štetočina. Uz pomoć tehnologije prskanja dronom, farmeri mogu da smanje rizik od oštećenja useva od neefikasne ili neprecizne primene pesticida i đubriva.

Banatski-poljoprivrednici-i-psenice-1Adaptacija je ključna za uspeh u poljoprivredi, ali isti princip važi i za druge oblasti. Prihvatanjem novih tehnologija i alternativnih rešenja, i poljoprivredni i akademski profesionalci mogu napredovati u okruženju koje se stalno menja. Kao što možete ovde u ovom primerku i videti, dodatna ogromna šteta nanese i sam traktor, gaženjem useva gumama.


Poljoprivrednici u Vojvodini se sve više okreću alternativnim kulturama iz različitih razloga, uključujući stvaranje novih prodajnih tržišta i povećanje raznovrsnosti proizvodnje. Kukuruz i soja su neki od useva koji se često kombinuju sa pšenicom, obezbeđujući raznovrsniju žetvu.

Kukuruz, posebno, postaje popularna zamena za pšenicu jer nudi veću profitabilnost i tržišnu vrednost. Pored toga, potražnja je porasla zbog njegove upotrebe u proizvodnji biogoriva i stočne hrane.

Slično tome, uzgoj soje je u porastu u Vojvodini i postao je profitabilan izvor prihoda zbog visoke tržišne cene i upotrebe u ishrani životinja kao izvora proteina. Uzgajanje ovih useva smanjuje rizik od neuspešne žetve kada se oslanja samo na jedan usev. Štaviše, njihovo rotiranje sa pšenicom može pomoći u ublažavanju izbijanja bolesti koje mogu uticati na žetvu pšenice.

Pored toga, organska poljoprivreda dobija na značaju, a kukuruz i soja postaju sve popularniji kao alternative za organsku poljoprivredu jer su dobro prilagođeni organskim uslovima.


Navedeni tekst otkriva mogućnost i značajnost da će poljoprivrednici u Vojvodini dobiti značajnu korist diverzifikacijom izbora useva. Fokusirajući se na unosnije opcije, farmeri mogu razviti održive farme koje nude širok spektar žetva.

Diverzifikacija takođe smanjuje rizik od neuspeha useva svojstven modelu sa jednim usevom, a rotirajući usevi pomažu u održavanju zdravog zemljišta i sprečavanju izbijanja bolesti. Poželjne alternativne kulture u Vojvodini su kukuruz i soja, koji nude dodatnu prednost jer su odlične mogućnosti za organsku poljoprivredu i proizvodnju stočne hrane. Ukratko, uzgoj alternativnih useva u Vojvodini postao je važan aspekt razvoja poljoprivrede u regionu i značajno doprinosi povećanju profitabilnosti i raznovrsnosti useva.

Što se tiče Banata, uzgoj pšenice je u 2023. godini naišao na izazove zbog bolesti pšenice i prevelike, obimne padavine vode, što predstavlja ozbiljnu pretnju za proizvodnju pšenice. Sa druge strane, u toku su napori da se traže novi kanali za izvoz žitarica, naglašavajući razvoj poljoprivredne industrije.Agro-Dron: Povećanje prinosa useva i ublažavanje rizika

Korišćenje poljoprivrednog drona za prskanje pesticida ima nekoliko prednosti u odnosu na tradicionalno prskanje koje koristi traktor sa prskalicom.

Prvo, dronovi omogućavaju preciznije i ciljano prskanje, što smanjuje uticaj pesticida na okolinu. Dronovi su takođe sposobni da lete na nižoj visini i prskaju biljke direktno u korenje i lišće, čineći prskanje efikasnijim i smanjujući količinu potrebnog hemijskog sredstva. Osim toga, korišćenje dronova može smanjiti vreme potrebno za prskanje, što će pomoći da se poveća produktivnost i smanje troškovi.

Primeri nekih kultura koje se mogu efikasno prskati dronovima uključuju:

  1. Pšenica – Prskanje poljoprivrednim dronovima može pružiti pravovremenu intervenciju protiv bolesti koje napadaju pšenicu, poput rđe i pepelnice.

  2. Voćke – Poljoprivredni dronovi se mogu koristiti za prskanje voćnjaka, poput koštićavog voća, jagoda, borovnica, kao i grožđa, pritom ujedno i sprečavajući oštećenja na plodovima.

  3. Povrće – Dronovi se mogu koristiti i za prskanje povrća kao što su paprike, paradajz, tikvice i krastavci, čime se takođe smanjuje rizik dobijanja gljivičnih i nekih bakterijskih bolesti.

  4. Bagrem – Korišćenje dronova za prskanje bagrema pomaže u sprečavanju bolesti poput prouzrokovača američke gnjide bagrema.

Za uzgoj voća, poljoprivredni dronovi su idealni za prskanje koštičavog voća, jagoda, borovnica i grožđa. Naš dron može efikasno da primenjuje pesticide i đubriva sa preciznošću, bez oštećenja kvaliteta ploda.

Nasuprot tome, u uzgoju povrća, naš dron može prskati useve poput paprike, paradajza, tikvica i krastavaca kako bi smanjili rizik od gljivičnih i bakterijskih bolesti. Sa mogućnošću praćenja nivoa vlage u zemljištu, dronovi mogu pomoći farmerima da optimizuju zalivanje i na taj način povećaju prinos useva. Mi ne gazimo useve našim poljoprivrednim dronom, kao što i možete videti u slikama.

Sve u svemu, bespilotne letelice su promenile igru u poljoprivredi tako što su obezbedile efikasnije načine za prskanje pesticida i đubriva, nadgledanje polja useva i sprovođenje istraživanja iz vazduha. Ova inovativna tehnologija ima potencijal da pomogne poljoprivrednicima da optimizuju svoje prinose i minimiziraju rizike povezane sa tradicionalnim metodama.

Korišćenje poljoprivrednih dronova može pomoći u sprečavanju širenja različitih bolesti koje utiču na kvalitet i prinose pšenice. Primenom efikasnih tehnika, kao što su precizno i ciljano prskanje, detekcija bolesti putem termalne kamere, kartiranje bolesti, i korišćenje veštačke inteligencije za analizu podataka, poljoprivredni dronovi omogućavaju pravovremenu intervenciju i smanjuju rizik od pojave štetnih faktora na biljkama, omogućavajući time poboljšanje prinosa i kvaliteta pšenice, dok se istovremeno smanjuje uticaj pesticida na okolinu.

Agro-Dron, je usluga Agencije GETRON kompanije, specijalizovana za usluge prskanja poljoprivrednim dronom i nudi poljoprivrednicima inovativno rešenje za optimizaciju prinosa uz smanjenje rizika koji su povezani. Korišćenjem preciznih bespilotnih letelica za primenu pesticida i đubriva, Agro-Dron može da obezbedi efikasniji i ciljaniji pristup poljoprivredi koji minimizira rizik od oštećenja useva.

Uz ovu tehnologiju, farmeri mogu da očekuju kvalitetnije i obilnije žetve bez žrtvovanja svog vremena ili novca.

Sa naglaskom na preciznosti i posvećenosti praksama održive poljoprivrede, Agro-Dron predstavlja primer nove i uzbudljive granice u poljoprivrednoj tehnologiji.